Posted on by Laia Enrich

This article was first published on Inspirasi Magazine on January 29, 2015

MASIH ramai yang sayang dan prihatin dengan nasib golongan kurang berkemampuan. Pelbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan tarap hidup mereka. The Batik Boutique tidak terkecuali mengambil bahagian dengan menggerakan usaha murni bagi memberi peluang kepada golongan miskin, ibu tunggal dan kurang bernasib baik untuk meningkatkan kualiti taraf hidup mereka melalui penjualan barangan hasil kraftangan berasaskan batik.

Read the full article.